บริการ

เคลือบฟลูออไรด์

เคลือบฟลูออไรด์

เคลือบหลุมร่องฟันน้ำนม & ฟันแท้

เคลือบหลุมร่องฟัน
ฟันน้ำนม - ฟันแท้

อุดฟันน้ำนม & ฟันแท้

อุดฟันน้ำนม - ฟันแท้

ขูดหินปูน

ขูดหินปูน

รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม

รักษาโพรงประสาท
ฟันน้ำนม

ครอบฟัน

ครอบฟัน

ถอนฟัน

ถอนฟัน

จัดฟันเด็ก

จัดฟันเด็ก