คำถามที่
พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

       จำเป็น ฟลูออไรด์ที่ทันตแพทย์เคลือบหรือทาให้ก็คือฟลูออไรด์แบบทาชนิดหนึ่งโดยจะเป็นฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูง ช่วยคืนกลับแร่ธาตุให้ฟันและมีประสิทธิภาพในการป้องกันฝันผุ ซึ่งจะแนะนำให้เคลือบทุก 3-6 เดือนแล้วแต่ความเสี่ยงในการเกิดฟันผุของเด็กแต่ละคน

       การเคลือบหลุมร่องฟันคือการใช้วัสดุเรซินสีขาวมาเคลือบบนหลุมร่องฟันที่ลึก เศษอาหารอัดติดได้ง่าย ทำความสะอาดได้ยาก เพื่อช่วยให้หลุมร่องฟันตื้นขึ้นทำความสะอาดง่ายขึ้นช่วยลดความเสี่ยงการเกิดฟันผุบนด้านบดเคี้ยว

       ปริมาณรังสีที่ได้รับจากการ X-ray น้อยมากจนไม่เป็นอันตราย ในทางกลับกัน การ X-ray มีประโยชน์เพราะช่วยให้ทันตแพทย์พบฟันผุตรงซอกฟันลุกลามจนใหญ่โตเพราะคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าฟันผุมองไม่เห็น จนสุดท้ายต้องจบลงที่การรักษารากฟันและทำครอบฟัน